Công ty TNHH Taisho Việt Nam

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Ngày cập nhật: 28/06/2021

Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2021

Mức lương: Thương lượng

Chi tiết tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng:

Vị trí: Trưởng nhóm

Hình thức làm việc: Theo ca

Địa điểm làm việc: Huyện Diên Khánh

Ngành nghề: Cơ khí

Mô tả công việc

- Sắp xếp nhân lực, máy móc, thiết bị để đạt được kế hoạch sản xuất đã đề ra của bộ phận.
Arrange manpower, machines, equipment to achieve department target of producting plan.
- Giám sát hoạt động của toàn bộ các phòng ban trực thuộc bộ phận hàng ngày.
Daily Supervise operation of all section belong production department.
- Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khi xảy ra sự cố liên quan đến sản xuất..
Report and propose solution for any problem related to manufacturing.
- Kiểm tra nguyên liệu trước khi pha chế, Kiểm tra việc ghi chép hàng ngày của các phòng, ghi chép và Báo cáo số lượng sản phẩm hàng ngày.
Check materials before mixing, Check the Daily record of rooms, recording and reporting number of product daily.
- Theo dõi hoạt động của các máy móc, thiết bị trên dây chuyền sản xuất hàng ngày.
Monitoring the operation, maintenance, status of machines and equipments on the producting line every day.
- Sắp xếp thực hiện công việc bảo dưỡng và sữa chữa máy móc, thiết bị Theo kế hoạch đã đề ra.
Plan for doing maintenance and repairing machines and equipment according to the plan.
- Nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng qui trình sản xuất, qui trình vệ sinh và ghi chép hàng ngày.
Remind staff to comply with manufacturing process, hygiene procedure and Check Daily records.
- Phụ trách mạng lưới ATVSLĐ trong nhà máy.
Incharge of Labor safety and sanitary in Factory
- Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu.
Support other department when is required by manager.
- Nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
Other tasks that are assigned by senior

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên/ College degree or higher
- Thành thạo tin học văn phòng/ Excellent with Office computing skill
- Tiếng Anh giao tiếp và soạn thảo văn bản tốt/ Conversational English and text editing.
- Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên (Trừ trường hợp thăng tiến nội bộ)
At least 01-year experience at the same position (Except for internal promotion)
- Thành thạo chuyện môn, nghiệp vụ và có kỹ năng quan sát và chỉ dẫn công việc.
Proficient in professional jobs and have the skills to supervise and guide the work to others.
- Có khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt.
Strong communication and Presentation.
- Khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra ý kiến cá nhân.
Excellent problems solving & giving personal opinions.

Hình thức nộp

Bấm 'NỘP HỒ SƠ' để ứng tuyển

Thị Trường Lao Động Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 19Lượt truy cập: 44811