Le Hoang
Nhân viên lái xe

Giới tính: Nam | Tuổi: 41
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:10,000,000
Ngày đăng:14/10/2021
Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giới tính: Nữ | Tuổi: 28
Kinh nghiệm: 6 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

50%
50%
Mức lương:8,000,000
Khu vực: Khánh Hòa
Ngày đăng:10/11/2021
Nguyễn Ngọc Toàn
Nhân viên

Giới tính: Nam | Tuổi: 33
Kinh nghiệm: 7 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

70%
70%
Mức lương:9,500,000
Ngày đăng:07/08/2021
TRAVEL PHÚ KHÁNH

Giới tính: Nam | Tuổi:
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

30%
30%
Mức lương:2,000,000
Khu vực: Khánh Hòa
Ngày đăng:06/09/2021
Nguyễn Lập Thịnh

Giới tính: Nam | Tuổi:
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

30%
30%
Mức lương:2,000,000
Khu vực: Khánh Hòa
Ngày đăng:06/09/2021
Nguyễn Tuyết Lan
Nhân viên kinh doanh

Giới tính: Nữ | Tuổi: 29
Kinh nghiệm: 2 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:9,000,000
Ngày đăng:08/12/2019
luu phanthi
Nhân viên văn phòng

Giới tính: Nữ | Tuổi: 26
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

70%
70%
Mức lương:7,000,000
Ngày đăng:08/12/2019
Lê My
Nhân viên

Giới tính: Nữ | Tuổi: 35
Kinh nghiệm: 4 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:8,500,000
Ngày đăng:08/12/2019
Lê Nhật
Trưởng bộ phận an ninh mạng

Giới tính: Nam | Tuổi: 49
Kinh nghiệm: 15 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

90%
90%
Mức lương:50,000,000
Ngày đăng:08/08/2019
Nguyễn Hương Lê
Trưởng nhóm maketing

Giới tính: Nữ | Tuổi: 35
Kinh nghiệm: 10 năm
Trình độ cao nhất: Chưa cung cấp
Ngành:

80%
80%
Mức lương:15,000,000
Ngày đăng:08/12/2019
Thị Trường Lao Động Khánh Hòa
Điện thoại: 02583510199 | 02583514878 | 02583510200
Doanh nghiệp tham gia: 22Việc làm: 44Người tìm việc: 40Online: 13Lượt truy cập: 44795